BEDRIJFSHAL MET WONING

Een eenvoudige hal binnen beeldkwaliteitsplan

©JULI 2022 Maartje Kaper Architecte BNA Arnhem