BEDRIJFSHAL MET WONING

Een eenvoudige hal binnen beeldkwaliteitsplan

©maart 2021 Maartje Kaper Architecte BNA Arnhem